Vill du att Folktandvården ska finnas kvar i Horred?

Ann-Charlotte Sundelin, direktör Folktandvården: ann-charlotte.sundelin@vgregion.se Kaarina Sundelin, produktionsdirektör hälso- och sjukvård: kaarina.sundelin@vgregion.se, Ann-Sofi Isaksson, avdelningschef primärvård och regionövergripande verksamheter: ann-sofi.isaksson@vgregion.se Delregional nämnd södra: delregional.namnd.sodra@vgregion.se Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden: operativ.halsooch.sjukvardsnamnd@vgregion.se

Eksätersparken

Sedan studenter från Chalmers Tekniska Högskola under 2022 genomförde ett projektarbete i samverkan med Horredsbygdens byalag om Eksätersområdet i Horred, har flera steg tagits. Projektarbetet gav en vision om hur området kunde...