Fyra förslag till placering av biblioteket i Horred – för vems bästa? – ny insändare i Markbladet

Biblioteket i Horred är i nuläget en uppskattad plats för bl a biblioteksärenden, tidningsläsning, datorarbete, utställningar, deltagande i möten, språkcafé och studiecirklar. Biblioteket är således en samlingspunkt för invånare, med tillgänglighet i markplan och parkering utanför dörren eller lite längre bort. Meröppet möjliggör eget tillträde under ansvar. Central placering ger säkerhet för både nyttjare och personal. Och det ger möjlighet till samordning av ärenden för invånare – vilket sparar tid och kostnader för den enskilde, tar hänsyn till miljön och underlättar att bistå nyttjare som behöver hjälp.

Fyra kommunala förslag till lokalisering av biblioteksverksamheten i Horred finns nu – för vems bästa? För samtliga uppgifter om hyra i Markbladet den 12 april framgår inte om det gäller kallhyra eller varmhyra? Siffran gäller vilket/vilka år? Vilka övriga kostnader skulle tillkomma beroende på verksamhet, t ex el? För det är väl tänkt att ha verksamhet i lokalerna? I vilken utsträckning behövs renoveringar? Vad kostar det att flytta till andra lokaler och ha avbrott i verksamhet?

Bostäder byggs, och är välkommet, och påverkar varierande behov i skolan – så behåll gymnastiksalen, om ca 100 kvm, för föränderlig skolverksamhet och undvik att många vuxna vistas på skolområdet under olika tider. Nu finns under 200 elever i klasserna F-6, medan invånarantalet i bygden är ca 2700 i alla åldrar (2021) – dvs den stora majoriteten är inte i ålder för den skola som finns i tätorten, och många av dessa nyttjar folkbiblioteket.

”Fritidslokalen” i bygdegården, ca 140 kvm – har använts för annan verksamhet för barn och ungdomar, så varför inte göra det igen? Ofta är all parkering vid bygdegården/idrottshallen upptagen av dem som nyttjar idrottshallen – och vid evenemang är det fullt vida omkring. Hur blir det med tillgänglighet till ”fritidslokalen” då?

Nuvarande lokaler är anpassade och bra belägna, ca 250 kvm enligt ägarna, och är utmärkta för fortsatt biblioteksverksamhet. I kommunägda lokaler tas ut internhyra inom kommunen, så varför vore det bättre att äga lokalerna? Bättre vore väl att upphandla väl. Om den avgörande punkten är ägarskap, så köp fastigheten! Det tillkomna privatägda alternativet verkar helt outforskat och borde inte utgöra underlag för beslut i någon nämnd i kommunen.

Förvaltningschefen kultur menar att det är viktigt att det blir ett bra bibliotek i Horred – utveckla därför det nuvarande. Fortsatt kommer inga klagomål från personalen angående nuvarande lokaler – och inte kom de tidigare heller, förutom att ventilationen kunde förbättras. Så strid för det!

Många invånare uppfattar hotet om flytt av biblioteket som ett steg mot nedläggning – vilket man rasar emot. En tidigare enhetschef har yttrat att det går att ersätta bibliotek i lokal med utökad bokbussverksamhet och ett slags hemleverans av böcker – då förstår man inte hur biblioteket i Horred används. Utöver spontan namninsamling i september 2022, med 569 namn på kort tid, har även andra insändare utöver byalaget sedan augusti 2022 förordat att biblioteket ska bli kvar i nuvarande lokaler – ingen emot.

Tätorterna i kommunen behöver stöttas i att förstärka centrum som knutpunkt, och inte strössla ut verksamheter i periferin som dessutom medför konflikter för parkering vid kommunägda alternativ. Ge livskvalitet för invånare i bygden, och bortanför; även för dem som bor en bit bort och hämtar t ex paket i Horred och då även nyttjar biblioteket.

Spara kommunala medel – det har redan kostat för mycket i denna fråga – och förhandla väl med fastighetsägare av nuvarande lokaler för fortsatt biblioteksverksamhet i Horreds centrum!

22 Kommentarer on “Fyra förslag till placering av biblioteket i Horred – för vems bästa? – ny insändare i Markbladet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *