Styrelsemöte den 20 oktober

Styrelsen för Horredsbygdens byalag håller styrelsemöte den 20 oktober kl 18.00 i Horreds bibliotek. Återkommande frågor om bostadsbyggande, trafik och kommunikationer, samt en del andra ärenden kommer att avhandlas/följas upp.

Mötet genomfördes som planerat, och utöver ovan listade ärenden kunde deltagande i konferens om Socialt byggande i november bekräftas, samt att ett möte med företagare och fastighetsägare av kommersiella fastigheter skall hållas snarast.