Utveckling av Horreds centrum

Den 15 november hölls ett möte med företagare och fastighetsägare av kommersiella fastigheter i tätorten, för att diskutera idéer för utveckling av centrum. Inbjudna gäster var Charlotta Bornefalk och Tomas Ekberg – framgångsrika entreprenörer i Fritsla.

Diskussionen under kvällen gick i vågor och åt lite olika håll, och en del nya idéer presenterades. Efter att fler samtal i samma anda  kan hållas i bygden informellt kommer byalaget att bjuda in till uppföljningsmöte efter sommaren 2022.

1 Kommentar on “Utveckling av Horreds centrum

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *