GPS-stölder

Polisen i Sjuhärad informerar om stölder av GPS-utrustning:

Under den senaste tiden noteras en ökning gällande tillgrepp av GPS-utrustning från större maskiner såsom traktorer och grävmaskiner i Älvsborg. Även annan elektronisk hjälputrustning som grävsystemssensorer och liknande har tillgripits.

GPS-utrustning är oerhört mer avancerade än de vanliga GPS:er som används till vardags, då denna utrusning styr hela maskinen. Värdet på denna typ av avancerad utrustning är högt. Exempel på gods är GPS-system, pekskärmar/displayer, datorskärmar, antenner och liknande.

Vi vill med denna information göra grannsamverkare extra uppmärksamma, samt informera bönder, arbetare och grannar att inte lämna sina traktorer och maskiner utan uppsyn. Tillgreppen sker oftast på gårdar, åkrar och byggarbetsplatser.

 Tillgrepp sker:

– Genom inbrott i traktorer och liknande maskiner.

– Från gårdar, vägarbeten, byggarbetsplatser och dylikt.

– Gärningspersoner har sannolikt  eget fordon för att ta sig ut till dessa platser.

– Målmedvetet gällande gods, gärningspersoner har sannolikt rätt    verktyg för att avlägsna godset utan att tillfoga större skador.

– Tillgreppen sker sannolikt nattetid.

Kontakta polisen via 11414 alternativt 112 om något pågående observeras. Tips kan även ges via https://polisen.se/kontakt/tipsa-polisen/, i icke akuta fall.

Tack för att hjälper oss att hålla ett vakande öga, säger kommunpoliserna i Lopo Borås.

44 Kommentarer on “GPS-stölder

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *