Styrelsemöte 7 juli

Styrelsemöte i Horredsbygdens byalag hålls den 7 juli med start kl 18.00, i Horreds bibliotek. Om vädret tillåter hålls mötet utomhus, och i så fall sätts information om mötesplats upp på bibliotekets entré.

Mötet kommer att ta upp bostadsbyggande, kollektivtrafik och olika andra angelägna frågor.

Välkommen!

Mötet diskuterade ett antal frågor relaterade till ärenden lyfta ur 2020 års enkät, och då framför allt bostadsbyggande och kollektivtrafik. Ett utkast till remissyttrande för kollektivtrafik i Västra Götalandsregionen skall tas fram inom kort. Planering för höstens arbete i stort diskuterades.