Styrelsemöte 25 maj

Styrelsemöte i Horredsbygdens byalag hålls den 25 maj med start kl 18.00 i Horreds bibliotek – eller utomhus om vädret tillåter, för att möjliggöra fullt deltagande. Även om mötet kommer att hållas inne i biblioteket uppmanas alla att respektera rekommendationer om avstånd, hygien mm.

Mötet uppehöll sig mest kring frågor relaterande till enkäten som genomfördes tidigare i år. I första hand handlar det om uppföljning på olika sätt för bostadsbyggande, kommunikationer mm.  Sammanställning av svar till enkäten ställs ut i Horreds bibliotek.

Inget styrelsemöte kommer att hållas i juni månad.