Möte med lokalpolitiker

Majoritetspartiernas företrädare i Teknik- och servicenämnden i Marks kommun uppmanade invånare att ställa frågor om gator, grönområden, cykel- och gångvägar, avlopp, renhållning, lokaler, skolmat mm till dem i Horreds bygdegård den 10 mars kl 19.00.

Ett trettiotal invånare mötte majoritetspartiernas företrädare i Teknik- och servicenämnden. Frågor kring arbetet och intentionerna kring idrottshallen och bygdegården lyftes, liksom ärenden kring stationsområdet och planer till ombyggnad i Horred av Viskadalsbanan.

Dessutom togs avsaknad av belysning av gång- och cykelvägar upp, och även varför trottoarer slutar vid vägkorsning, vilket omöjliggör fortsatt säker gångtrafik. Fler gång- och cykelvägar i området önskades, där nämndens ordförande förklarade att Trafikverket endast bekostar sådana som avlastar biltrafik och/eller skolbusstrafik.

Bidrag till nödvändiga förbättringar av enskilda vägar ifrågasattes efter år av upprepade avslag på ansökningar. Röjning av nedblåsta eller fällda träd, alternativt träd/grenar som utgör potentiell fara, önskades. Närhet till Återvinningsstationer framhölls, både stationära och mobila, för att säkerställa att avfall inte slängs i naturen.

Nämndens företrädare lovade att återkomma i samtliga frågor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *