Styrelsemöte 22 januari

Årets första styrelsemöte hålls den 22 januari från kl 18.00 i Horreds bibliotek. Utöver uppföljning av tidigare frågor kommer påbörjad sammanställning av Enkät 2020 att diskuteras.

Mötet är öppet för alla invånare i bygden, välkommen!

Mötet lockade flera invånare i olika åldrar, utöver ledamöterna, vilket var positivt. Det blev därför givande diskussioner i de punkter som dagordningen innehöll, och i vissa fall även angränsande samtal. Bostadsbyggande och kommunikationer, hur det går med enkäten som distribuerades i början av januari och att ett metodiskt hjälpmedel för projektarbete lånas ut av byalaget till en lärare på Sjöbyskolan under våren var några av punkterna. Nästa styrelsemöte hålls den 18 februari med start kl 18.00 i Horreds bibliotek. OBS! Ändrat datum till den 24 februari!