Enkät 2020

För att fortsatt kunna agera på invånares behov och önskemål genomför Horredsbygdens byalag en enkät i januari 2020. Enkäten delas ut till alla hushåll i bygden, och går även att ladda ned från denna hemsida. Frågorna handlar om bostäder, kommunikationer, service och annat.

Alla invånare uppmanas att besvara enkäten och lämna svaren i svarslådor som finns på ICA i Horred och Horreds bibliotek. Alternativt kan enkäten skickas med epost till: info@hbygden.se

Även den som gärna skulle vilja flytta till Horredsbygden är välkommen att besvara enkäten!

Enkäten går att ladda ned här