Styrelsemöte 23 oktober

Styrelsen för Horredsbygdens byalag håller nästa möte den 23 oktober med start kl 18.00 i Horreds bibliotek. Alla är välkomna med idéer och synpunkter.

Mötet fortsatte från tidigare möten att diskutera bostadsbyggande, utveckling av centrum genom t ex ute-gym och fler parkeringsplatser vid vårdcentralen. Ett dokument om utveckling av storstråkstrafik med tåg och buss i Västra Götalandsregionen diskuterades inför yttrande i kommande remissomgång. Planering inför eventuell Återvändardag 2020 och vidare hantering av grovsopor diskuterades också.

Nästa möte hålls den 20 november kl 18.00 i Horreds bibliotek.

2 Kommentarer on “Styrelsemöte 23 oktober

  1. Analysis of such data using network approaches permits generation of testable hypotheses which can allow us to leverage the complexity of massive amounts of data to identify important molecular changes in neurpsychiatric disorders fincar finasteride online canada Longitudinal measurement of clinical mammographic breast density to improve estimation of breast cancer risk

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *