Socialt byggande

Den 18 november deltog några ur styrelsen i den nationella konferensen om socialt byggande i Floda. Detta var den andra gången denna konferens hölls – första gången var 2019 på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg – där byalaget också deltog.

Konferenserna ger mycket information om, och kontakter till, avslutade och pågående projekt för bostadsbyggande både i städer och på landsbygd, till nytta för vår egna process för fler bostäder och utveckling i bygden.

Kanske kan det bli en bygg-/bo-gemenskap här också – eller ett kollektivhus?