Styrelsemöte 30 mars

Styrelsen höll det första styrelsemöte för verksamhetsåret 2020 den 30 mars. Styrelsen valde att inte påkalla uppmärksamhet kring mötet i förväg på grund av möjliga smittorisker. Invånare uppmanas att hålla kontakt med styrelsen genom att maila info@hbygden.se

Styrelsemötet följde upp tidigare frågor, men konstaterade att många ärenden och verksamheter går långsammare än tidigare, om de ens fortgår och inte är inställda. En ny väggklocka har skaffats till Horreds bibliotek, information kring ÅVC-kort för Veddige ÅVC är nu publik (även på byalagets Facebook-sida och hemsidan), och frågan om ett ute-gym i Horred togs upp på nytt och skall utredas.