Styrelsemöte 7 april

Styrelsemöte i Horredsbygdens byalag hölls den 7 april, och följde mest upp utestående ärenden, men även rapporter om remissvar om bl a Målbild Kinna centrum, Avfallsplan 2021-2030 och kommande utvecklingsstrategi för Leader...