Styrelsemöte 10 maj

Styrelsen för Horredsbygdens byalag höll möte den 10 maj, där uppföljningar med Trafikverket, olika byggare och kommunen rapporterades. Fråga kring hantering av lövfällning och annat trädgårdsavfall är aktuell inför kommande säsong i...