Styrelsemöte 20 november

Styrelsemöte i Horredsbygdens byalag hålls den 20 november med start kl 18.00 i Horreds bibliotek. Alla intresserade är välkomna. Före ordinarie möte välkomnades Pontus Johansson, ordförande i Plan- och byggnadsnämnden i Marks...