Styrelsemöte 20 november

Styrelsemöte i Horredsbygdens byalag hålls den 20 november med start kl 18.00 i Horreds bibliotek. Alla intresserade är välkomna.

Före ordinarie möte välkomnades Pontus Johansson, ordförande i Plan- och byggnadsnämnden i Marks kommun, för att uppdatera alla om pågående handläggning av bostadsbyggande i Horred och för att diskutera fortsatt hantering. Det blev en bra första punkt på kvällen, och det var glädjande att flera intresserade Horredsbor närvarade och deltog aktivt.

Ett antal punkter på den ordinarie dagordningen bordlades på grund av tidsbrist, medan andra punkter diskuterades inför åtgärder.