Styrelsemöte 18 december

Kalenderåret avslutas med styrelsemöte den 18 december, som föregås av jullunch på Helsjöns folkhögskola där även mötet kommer att hållas. Detta möte hålls alltså dagtid för ovanlighetens skull. Uppföljning av utestående ärenden...