Gör det inte svårare än vad det kan vara

Marks kommun och artikel i Markbladet vecka 34 aviserar att kommunen upphandlat ny entreprenör för mobil återvinningsstation, det som förut kallades grovsoptur. Den avgörande skillnaden för kommunens invånare är att antalet tillfällen per år för återvinning i närmiljö halveras och att större ansvar för miljön läggs på invånaren.

Marks kommuns hemsida i avfalls- och återvinningssammanhang belyser att Gör det inte svårare än vad det är! Är det då lättare och mer miljövänligt att invånare med grovavfall skall ta sig individuellt med egen transport hela vägen till Skene skog, än att kommunen har en mobil station på plats i närområdet en gång i månaden? Eller är det tänkt att var och en skall cykla med släpkärra till Skene skog?

På Marks kommuns hemsida kan invånare få tips om hur invånare kan vårda bilen och samtidigt spara både miljön och ekonomin. Inget nämns dock om att det vore bättre för miljö och enskild ekonomi att invånare inte uppmanas att individuellt ta sig med bil till återvinningsstationen Skene skog. Senaste upphandling blir enbart att kvitto på att ekonomin för kommunen kanske bättras något, medan ekonomin för både miljö och invånare försämras.

Avfall Sverige menar att mängden grovavfall stadigt har ökat de senaste åren, även om statistiken visar att avfallet per person minskat från 2017 till 2018 – men det beror mycket på att folkmängden ökade, så mängden är lika stor. Den behandlade mängden hushållsavfall uppgick år 2018 till 4 771 450 ton, vilket inte innefattar avfall som hanteras utanför kontrollerade områden eller mängden som inte är hushållsavfall (t e x bygg- och rivningsavfall).

Den nya upphandlingen om grovavfall gör det svårare för invånare som nu förväntas hamstra grovavfall hemma i två månader eller mer, eller ta sig halvfull till Skene skog. Och hur kommer vår gemensamma miljö och natur må framöver om mycket av det grovavfall som hittills lämnats till grovsopturen istället riskerar att hamna i naturen i bygden framöver? Kontaminerar närmiljön eller ofiltrerat eldas upp?

Enligt Miljöbalken är det förbjudet att skräpa ned utomhus. Även plan- och bygglagen kräver att en tomt ska hållas i vårdat skick. Det betyder att ingen får slänga skräp i naturen, på allmän plats eller inom bebyggda områden. Kommer detta att efterlevas bättre efter senaste upphandling?

Marks kommuns hemsida framhåller att i kommunen har alla goda möjligheter att bidra till att kretsloppet fungerar. Ett sätt vore att kommunen kunde tillgodose fler möjligheter till avfallshantering i närområdet, så förutom att erbjuda fler tillfällen för grovavfall och välskötta permanenta återvinnings-stationer, så föreslås en möjlighet vid sidan av den permanenta återvinningsstationen för trädgårds-avfall. Området bör vara inhägnat och öppet bemannat en gång varannan vecka. Det skulle vara en god möjlighet till att kretsloppet fungerar utan negativ klimatpåverkan. Tänk globalt, agera lokalt!

Horredsbygdens byalag föreslår utökad näraliggande återvinning i hela kommunen. Om ekonomin kräver så kunde kanske antalet timmar per gång beskäras istället för antalet tillfällen? Kanske skulle tidpunkten även varieras något för att ge pendlare tillfälle att nyttja möjligheten?

Horredsbygdens byalag framhåller att fler skyltar till återvinningsstationen behövs! Skyltningen kan göras mindre beroende av språkkunskaper genom att också använda symbol för hänvisning till stationen.

Marks kommun, ge möjlighet till kontrollerad deponi av trädgårdsavfall i tätorterna utöver de stationära återvinningsmöjligheter som finns, skylta bättre och återinrätta tidigare antal turer med mobila återvinningsstationen!

 

Ovanstående text skickades till Marks kommun, och en avkortad text till Markbladet för publicering.

 

2 Kommentarer on “Gör det inte svårare än vad det kan vara

  1. Hello! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
    I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any
    recommendations?

Comments are closed.