Styrelsemöte 21 augusti 2019

Vid styrelsens första möte efter sommaren låg fokus, liksom tidigare, på bostadsbyggande, centrumutveckling och kommunikationer. Andra frågor från tidigare i år följdes upp och kommer att rapporteras framöver. Styrelsen har sedan ett tag lyft frågan om beredskap i bygden, och skall hitta former för sin roll och sitt arbete.

Flera styrelseledamöter kommer att delta i en konferens om socialt byggande som hålls på Chalmers i Göteborg den 19 och 20 september. Syftet med deltagandet är att skaffa ännu mer kunskap om olika möjligheter för utökat bostadsbyggande i bygden.

Nästa styrelsemöte hålls den 25 september kl 18.00 i Horreds bibliotek. Alla är välkomna!

8 933 Kommentarer on “Styrelsemöte 21 augusti 2019