Styrelsemöte 29 september

Styrelsemöte i Horredsbygdens byalag hålls den 29 september med start kl 18.00 i Horreds bibliotek. Aktuella ärenden är fortsatt bostadsbyggande, utveckling av bygden, utveckling av service och kommunikationer.

Styrelsemöten hålls med respekt för gällande hälsorekommendationer. Möjlighet till handtvätt finns vid entrén till biblioteket och handsprit finns strax innanför. Mötet genomförs med avstånd mellan alla närvarande.

Välkommen!

Mötet diskuterade många utvecklingsfrågor med både kort och långt perspektiv, samt hur påverkansarbete kan fortsätta bedrivas utan att riskera corona-smitta. Olika intressegrupper kommer att bjudas in till separata möten för konstruktiva diskussioner.