Styrelsemöte 19 oktober

Styrelsen i Horredsbygdens byalag håller styrelsemöte den 19 oktober 2023 med start kl 18.00 i biblioteket i Horred. Aktuella frågor följs upp och nya tas upp – föreslå gärna! Kontakta styrelsen via epost: info@hbygden.se

Vill du delta i mötet, helt eller delvis, så är du hjärtligt välkommen till mötet.