Tillsammans för flyktingar från Ukraina (14)

De ukrainska flyktingar som kom till bygden förra året har nu alla anställningar, och klarar sig i mångt och mycket själva – med visst stöd av gruppen vid kontakter med olika myndigheter. De kunde komma vidare i sina liv genom stöd av oss alla i bygden, i form av saker, pengar och annat stöd. Några flyktingar har vistats i bygden enbart kortfristigt, och sedan återvänt till Ukraina.

Efter ett och ett halvt års storskaliga aggressionsattacker mot Ukraina, och efter specifika attacker har fler invånare flytt från speciellt utsatta områden i landet. De senaste veckorna har flera nya flyktingar från Ukraina anlänt till bygden genom placering av Migrationsverket, och än fler är aviserade.

Kommunen erbjuder från i höst undervisning i svenska språket genom Svenska för invandrare även för ukrainska flyktingar, och kommunen har beslutat att bistå med resekostnader för att kunna delta – vilket är mycket positivt. Men för de flesta står deras ekonomiska situation fast: endast 71 kronor om dagen för ensamstående vuxen och 61 konor om dagen som samboende. För dem som inte har annan inkomst är vardagen svår, och de behöver stöd på olika sätt med t ex myndighetskontakter och annat livsnödvändigt.

För det behövs vilja, kunskap, tid och pengar. Samordningsgruppens kassa är tömd, och skulle verkligen behöva tillskott av dig som kan undvara en summa oavsett storlek. Den som vill stödja hjälpen till flyktingarna i bygden inför hösten ombeds skänka pengar genom Swish: 1233179256 och används av Samordningsgruppen till inköp av matvaror, hygienartiklar osv till flyktingfamiljerna från Ukraina tills de klarar sig själva, alternativt lämnar bygden. Bidrag till hjälpen söks från annat håll när det går. När aktiviteterna avslutas i bygden går resterande medel till Röda Korsets insamling för Ukraina.

För att underlätta mobilitet för de nyligen ankomna ukrainarna, så efterfrågar gruppen dessutom en barncykel för en 8-årig flicka. Hör av dig i denna tråd om du har en sådan att ge vidare!

Vid spontanankomst av flyktingar från Ukraina till bygden, ta kontakt med Samordningsgruppen för hjälp och stöd direkt: Ingrid Brelind 0705880784, Harriet Hägg 0704242403 eller Hasse Andersson 0724435647.

Samordningsgruppen Horred hoppas att vi alla kan bidra på olika sätt till att underlätta tiden i bygden för dem som tvingats att fly krigszonerna i Ukraina, och att vi gör det tillsammans i bygden.

Föreningen Tjernobylbarn i Horred  §  Horredsbygdens byalag  §  Horredsbygdens Rödakorsgrupp  §   Istorps pastorat i Svenska kyrkan  §  Lions Club Horred  §  Mötesplatsen Horred